OCZ Vertex 4 (VTX4-25SAT3)

Hersteller
OCZ
Bezeichnung
Vertex 4 (VTX4-25SAT3)
Speicherplatz
128 GB
Preis
Durchschnittliche Leistung
370.00 MB/s
265.25 MB/s
Durchschnittliche Bewertung
Anschluss
405 MB/s
273 MB/s
497 MB/s
388 MB/s
313 MB/s
159 MB/s
265 MB/s
241 MB/s
Based on BlackBricks Engine v2.3.6